Zoek mee naar sporen uit WO II

Speur mee!

De Tweede Wereldoorlog liet heel wat sporen na in Limburg. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar bunkers, loopgraven, vliegvelden, … relicten in het Limburg van vandaag én van vroeger.

Verkennen

Limburg verbergt heel wat sporen uit WO II. Op het online platform “Onder de radar” gaan Limburgers op zoek naar overblijfselen, zoals kampen, executieoorden, bombardementen, begraafplaatsen, …

Nieuwsgierig om hun verhalen te ontdekken? Laat je dan inspireren en verken de kaart.

Toevoegen

We bieden jou de kans om met al dit historische materiaal aan de slag te gaan. Om bunkers, loopgraven, vliegvelden, schuiloorden, … uit WO II op te sporen en hun opnieuw zichtbaar te maken voor alle Limburgers. Maar ook om jouw unieke verhaal hieraan te koppelen of historisch beeldmateriaal. Zo bouw je mee aan een platform voor geïnteresseerden, onderzoekers, heemkringen, musea, … Je biedt hen kansen om nieuwe onderzoeken te starten, leuke publieksprojecten te organiseren en het erfgoed beter te bewaren voor de toekomst.

Zin om aan de slag te gaan? Ga dan snel naar de kaart.

Het Onderzoek

Vooronderzoek UGent

In 2019 ontdekte Wouter Gheyle, archeoloog van de Universiteit Gent, samen met zijn team in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) een unieke reeks luchtfoto’s van de provincie Limburg. Het ging om maar liefst 810 WO II-luchtfoto’s genomen door de Duitsers en de Amerikanen tussen 1944 en 1945. Een deel van de foto’s diende strategische militaire doelen. De andere moesten het Europa van vlak na de oorlog beter in kaart brengen. Het provinciebestuur gaf de opdracht de foto’s te digitaliseren en te georefereren.

De luchtfoto’s kunnen gekoppeld worden aan een twee interessante operaties: operatie Dick Tracy en operatie Casey Jones

Deze foto’s geven een uniek beeld van het Limburg van toen, tijdens en vlak na WO II. Ze tonen duidelijk de grote veranderingen die het historisch landschap op veel plaatsen heeft meegemaakt, tot de dag van vandaag.

Een Limburg dekkend verhaal

Combineren we de Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s? Dan krijgen we een Limburg-dekkend verhaal. Dat biedt mogelijkheden voor een participatief project voor alle Limburgers. Je kan in het online platform makkelijk inzoomen naar jouw favoriete plekken in Limburg en ontdekken of er in de omgeving bunkers, loopgraven, … uit WO II te bespeuren zijn.

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Niet alleen de luchtfoto’s geven geheimen prijs uit WO II. Ook op het Hoogtemodel Vlaanderen kan je verborgen archeologische sites uit WO II ontdekken, subtiel bewaard aan het oppervlak.
Archeologen gebruiken het hoogtemodel meer en meer en ontdekken dagelijks nieuwe sites.

Wil je meer weten over deze kaartlaag en hoe je deze moet gebruiken?

Unieke verhalen

Uit jouw gemeente

Vanaf 7 oktober 2020 tot 14 juli 2021 kan je elke week een uniek verhaal uit WO II ontdekken uit één van de 42 Limburgse gemeenten. Diverse getuigen graven in hun geheugen en overweldigen je met persoonlijke verhalen.

Ontdek hier alle interviews of verzamel de 42 postkaarten in de gemeentelijke bibliotheek.

Wil je graag op de hoogte blijven? Like dan onze facebookpagina.

Lespakket

Ga aan de slag met Onder de Radar in het onderwijs

Leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar kunnen dankzij dit lespakket zelf aan de slag gaan met restanten van WO II in hun buurt. In het pakket vind je als leerkracht alle informatie die je nodig hebt en kan je kiezen uit twee verschillende lessen.

Handige tips

Ontdek hier enkele handige instructiefilmpjes om relicten te ontdekken/verkennen of toe te voegen aan het platform.

Daarnaast kan je grasduinen in de handleiding. Hoe herken je een loopgraaf, bunker, … op een luchtfoto of op het hoogtemodel?

Wanneer je hier ook nog de handige zoekfiches downloadt, ben je helemaal klaar om zelf aan de slag te gaan met de kaart.

Erfgoedzorg

Onder de radar is en blijft online voor alle Limburgers. Zo wil het PCCE onderzoekers stimuleren om het Limburgse WO II-verhaal te versterken, erfgoedliefhebbers de kans bieden om publieksactiviteiten te organiseren en/of eigenaren warm maken voor het behoud en beheer van onroerend erfgoedrelicten uit WO II op hun domein.

Zorg voor erfgoed is een vak apart! Erfgoed op jouw eigendom of erfgoed dat je ontdekte uit WO II door dit project verdient een doordachte visie op vlak van behoud en beheer. De provincie Limburg werkt hiervoor samen met diverse professionele spelers: 6 Limburgse intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s), 2 Limburgse erfgoedcellen, Agentschap Onroerend Erfgoed, Monumentenwacht Limburg/Vlaanderen, Medea, … die met plezier hun expertise met jou delen.

Er is ook oog voor metaaldetectie op de WO II-sites. Benieuwd wat mogelijk is? Of welke organisaties actief zijn in Limburg? Lees hieronder dan verder.

Behoud en beheer
onroerend erfgoed

PCCE | Monumentenwacht | IOED’s

Metaaldetectie

Agentschap Onroerend Erfgoed | Medea

Behoud en beheer
roerend erfgoed

Erfgoedcellen | Monumentenwacht

Andere erfgoedspelers
in Limburg

© 2020 | Onder de radar